#message1 #message2 #message3 #message4
Menu
Copyright

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de GVN Holding NV Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Handelsnaam
GVN Nederland, GVN International, GVN Adviseurs, GVN financial Services en GVN Legal Services zijn geregistreerde handelsnamen van GVN Holding NV en of haar gelieerde (dochter)maatschappijen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van GVN Holding NV tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van GVN Holding NV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

GVN® is een geregistreerd dienstmerk van GVN Holding NV.

Disclaimer
Hoewel deze site met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaart GVN Holding NV geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Evenmin kunnen aan de informatie op de site rechten worden ontleend.


Tel  +31 (0)418 54 10 58
Mail  +31 (0)418 51 01 70
Mail  info (@) gvnadviesgroep.nlCorrespondentieadres
Willemstraat 33,
2316 CR Leiden

Postbus
Postbus 12,
5300 AA Zaltbommel